ទំនាក់ទំនង


ទីស្នាក់ការកណ្តាល

Factory Phnom Penh, No.1159, ជាន់ទី២, ផ្លូវជាតិលេខ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ ភ្នំពេញ

ការិយាល័យលក់

សណ្ឋាគារ គូលែន ផ្លូវអ៊ុំឆាយ ខេត្តសៀមរាប (ខាងក្រោយ ហេរីថេក វ៉ក)

PP (+855)010/085 887 339

SR (+855)016/077 887 339