ទម្រង់រចនាផ្ទះដែលអាចកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់អ្នក | Home Design Elements that Can Reduce Your Expenses

នៅពេលស្វែងរកគេហដ្ឋាន មិនថាអ្នកចង់សាងសង់ ឬទិញនោះទេ អ្នកគួរពិចារណាអំពីលក្ខណៈស្ថាបត្យកម្មដ៏ឆ្លាតវៃ ដែលអាចជួយសន្សំប្រាក់ ខណៈពេលដែលការកែលម្អរបៀបរស់នៅរបស់អ្នក។ ខាងក្រោមនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលត្រូវចងចាំ៖

Home Design Elements that Can Reduce Your Expenses

[English Below]

 1. ទ្វារកញ្ចក់ដែលអាចបើកសម្រាប់ខ្យល់ចេញចូលបាន៖

  រកមើលផ្ទះដែលមានទ្វារកញ្ចក់ ដែលបើកយ៉ាងពេញលេញ។ វានឹងអនុញ្ញាតឱ្យមានពន្លឺធម្មជាតិ និងខ្យល់បរិសុទ្ធ ដែលកាត់បន្ថយតម្រូវការប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់។ មុខងារសាមញ្ញនេះអាចកាត់បន្ថយថាមពល និងធ្វើឲ្យផ្ទះមានអារម្មណ៍ធំទូលាយ។

 1. ធ្វើយ៉ាងឲ្យផ្ទះមានខ្យល់ចេញចូលល្អ

  គួររកបង្អួច និងទ្វារដែលអាចបើកបានទូលាយល្អ បង្កើតឱ្យមានខ្យល់ចេញចូល ដើម្បីធ្វើឱ្យផ្ទះរបស់អ្នកត្រជាក់បែបធម្មជាតិ។ នេះជាផ្នែកមួយកាត់បន្ថយការចំណាយលើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និងធ្វើឱ្យផ្ទះរបស់អ្នកមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន។

 1. មានកន្លែងបោកគក់

  ពិចារណារកផ្ទះដែលមានកន្លែងដែលអាចរៀបកន្លែងបោកគក់យ៉ាងមានរបៀបរៀបរយ ដែលនឹងជួយឲ្យផ្ទះអ្នកមានអារម្មណ៍។ ការរួមបញ្ចូលម៉ាស៊ីនបោកគក់ទៅក្នុងការរចនាផ្ទះ នឹងជួយសន្សំសំចៃទំហំ និងរក្សាលំនៅស្ថានរបស់អ្នកមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អ។

 1. ពន្លឺព្រះអាទិត្យសម្រាប់បន្ទប់ទឹក

  ពន្លឺធម្មជាតិដែលចូលមកបន្ទប់ទឹក នឹងកាត់បន្ថយតម្រូវការសម្រាប់ភ្លើងបំភ្លឺសិប្បនិម្មិតនៅពេលថ្ងៃ។ នេះ​មិន​ត្រឹម​តែ​បញ្ចុះ​ថ្លៃ​អគ្គិសនី​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ក៏​ធ្វើ​ឱ្យ​បរិយាកាស​កាន់​តែ​ប្រសើរ​ឡើង​ដែរ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកផ្ទះដែលមានធាតុផ្សំនៃការរចនាខាងលើ សូមកុំរំលង ភូមិបាគង។ សូមទាក់ទងទីប្រឹក្សាលំនៅឋានរបស់យើង ដើម្បីទស្សនាផ្ទះដ៏ឆ្លាតវៃ នាពេលអនាគតរបស់អ្នក តាមរយៈ +855 10 333 680។

When looking for a home, whether you’re building or buying, consider smart architectural features that can save you money while improving your lifestyle. Here are some key points to remember:

 1. Openable Glass Doors for Ventilation

  Look for homes with glass doors that can fully open. They let in natural light and fresh air, reducing the need for air conditioning. This simple feature can lower energy bills and create a spacious feel.

 1. Smart Ventilation Plan

  Properly placed windows and openable doors create cross-ventilation, keeping your home cool naturally. This cuts down on-air conditioning costs and makes your home eco-friendly.

 1. Hidden Laundry Spaces

  Consider homes with cleverly hidden laundry spaces. Integrating the washing machine into the design saves space and keeps your home tidy, which is especially useful in smaller spaces.

 1. Skylights in Bathrooms

  Skylights in bathrooms bring in natural light, reducing the need for artificial lighting during the day. This not only lowers electricity bills but also improves the ambiance.

Keep these features in mind when choosing a home. They can make your living space more efficient and cost-effective.

If you are looking for a home with the above design element, feel free to check out Bakong Village and contact our home advisor to tour you around your future smart home via +855 10 333 680.

Interested? Contact Us