ផ្ទះអាជីវកម្ម L: ដំណោះស្រាយការរស់នៅបែបសហសម័យនៅលើវិថី ៦០ ម៉ែត្រ | Shophouse L: Contemporary Living Solutions on the Main Road

មានទីតាំងនៅលើផ្លូវធំ 60 ម៉ែត្រ និងផ្លូវម្លិះ ផ្ទះអាជីវកម្ម L ផ្តល់ជូននូវបទពិសោធន៍នៃការរស់នៅដែលរួមបញ្ចូលគ្នា រវាងការរចនាបែបសហសម័យជាមួយនឹងភាពទាក់ទាញនៃផ្ទះប្រពៃណីខ្មែរ ដែលធ្វើឱ្យអាជីវកម្មអ្នក ទាក់ទាញភ្នែកសាធារណជនដែលឆ្លងកាត់ផ្លូវធំៗទាំងពីរ។

Positioned on the main 60-meter road and close to Malis Road, Shophouse L offers a unique living experience that combines modern design with the traditional allure of Cambodian shophouses, making your business highly visible and appealing to the public.

 

[English Below]

ផ្ទះអាជីវកម្ម L: ដំណោះស្រាយការរស់នៅបែបសហសម័យនៅលើវិថី ៦០ ម៉ែត្រ

សូមណែនំាផ្ទះអាជីវកម្ម L ដែលមានទីតាំងនៅលើផ្លូវធំ 60 ម៉ែត្រ និងជាប់ផ្លូវម្លិះ។ អចលនទ្រព្យនេះផ្តល់នូវបទពិសោធន៍នៃការរស់នៅដ៏ប្លែកដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវការរចនាបែបសហសម័យជាមួយនឹងភាពទាក់ទាញបែបបុរាណនៃហាងទំនិញបែបខ្មែរ ធានាថាអាជីវកម្មរបស់អ្នកមានភាពលេចធ្លោ និងទាក់ទាញភ្នែកសាធារណៈជន។

លក្ខណៈពិសេសដ៏លេចធ្លោមួយរបស់ផ្ទះអាជីវកម្ម L គឺសួនដែលមានទីតាំងនៅកណ្ដាលផ្ទះ ដែលជាការរចនាដ៏កម្រមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ កន្លែងនេះអនុញ្ញាតឱ្យម្ចាស់ផ្ទះ រីករាយនឹងរុក្ខជាតិបៃតង និងខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធនៅក្នុងតំបន់រស់នៅរបស់ពួកគេ។

ផ្ទះអាជីវកម្ម L មិនមែនគ្រាន់តែមានសោភ័ណភាពប៉ុណ្ណោះទេ វាជាការកំណត់ឡើងវិញនូវបទពិសោធន៍រស់នៅជាមួយនឹងមុខងារប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតជាច្រើនដូចជា៖

– បង្អួចកម្ពស់ 3 ម៉ែត្រ ធានាបាននូវពន្លឺធម្មជាតិ ជះគ្រប់ជ្រុងនៃអគារ បង្កើតបរិយាកាសភ្លឺស្វាង។

– បង្អួចកញ្ចក់ពីផ្ទាល់ដីដល់ពិដាន ជួយឱ្យខ្យល់ធម្មជាតិចេញចូលផ្ទះបានល្អ។

– មានទទឹង 6 ម៉ែត្រ និងបន្ទប់ធំទូលាយសម្រាប់ការរស់នៅប្រកបដោយផាសុខភាព។

– នៅជាន់ផ្ទាល់ដីមានបន្ទប់ខាងក្រោយ ដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្ទុកឥវ៉ាន់ កន្លែងប្រជុំ ឬបន្ទប់បុគ្គលិក។

សម្រាប់ការទស្សនាដោយផ្ទាល់ សូមទូរស័ព្ទទៅលេខ +855 10 333 680 និងស្វែងយល់ពីការបញ្ចូលគ្នាដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៃប្រពៃណី និងភាពទំនើបនៅ ភូមិបាគង។


Shophouse L: Contemporary Living Solutions on the Main Road

Presenting Shophouse L, located on the principal 60-meter road and near Malis Road, this property provides a distinctive living experience that merges contemporary design with the classic charm of Cambodian shophouses, ensuring your business stands out and catches the public eye.

One of the standout features of Shophouse L is its indoor garden located in the atrium, a rarity in Cambodian homes. This space allows residents to enjoy the lush greenery and fresh air right in their living area.

Shophouse L is not just about aesthetic appeal; it’s also about redefining the living experience with practical and innovative features:

– Expansive 3-meter-tall windows ensure that natural light bathes every corner of the building, creating a bright and welcoming atmosphere.

– The floor-to-ceiling glass windows double as doors, enhancing ventilation and connecting the indoors with the natural surroundings.

– Offers a spacious 6-meter width, providing big room for comfortable living.

– The ground floor features a versatile backroom in the shop area, ideal for various uses such as storage, a meeting space, or a staff restroom.

 

For a personal tour of this remarkable property, please call 010 333 680 and discover the perfect blend of tradition and modernity at Bakong Village.

Interested? Contact Us