ផ្លូវម្លិះ៖ ច្រកចេញចូលដ៏ងាយស្រួលសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅមក ភូមិបាគង | Malis Road: The Gateway for Easy Travel to and from Bakong Village

ការធ្វើដំណើរទៅមក ភូមិបាគង មានភាពប្រសើរឡើងជាងមុនតាមរយៈផ្លូវម្លិះ។ សាងសង់ឡើងដោយ ULS Cambodia ផ្លូវសំខាន់នេះតភ្ជាប់ ភូមិបាគង ទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ៦ ដែលធ្វើឱ្យការធ្វើដំណើរទៅ និងមកពីតំបន់នេះ កាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់សាធារណជន។

Access to Bakong Village has greatly improved with the opening of Malis Road. Built by ULS Cambodia, this key route directly links Bakong Village with National Road 6, making travel to and from the area much easier for everyone.

[English Below]

ផ្លូវម្លិះ៖ ច្រកចេញចូលដ៏ងាយស្រួលសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅមក ភូមិបាគង

តើអ្នកដឹងទេ? ភូមិបាគង មានច្រកផ្លូវចេញចូលដ៏ងាយស្រួលមួយគឺតាមរយៈផ្លុវម្លិះ។ សាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុន ULS Cambodia ផ្លូវដ៏សំខាន់នេះតភ្ជាប់ ភូមិបាគង ដោយផ្ទាល់ពីផ្លូវ ៦០ ម៉ែត្រទៅផ្លូវជាតិលេខ៦ ដែលជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់សាធារណជនទៅមកដោយសេរី។

លើសនេះ ផ្លូវម្លិះ ក៏ជាកន្លែងដ៏ទាក់ទាក់សម្រាប់អ្នកជិះកង់ និងអ្នកចូលចិត្តសកម្មភាពក្រៅផ្ទះដូចជា បោះជំរុំ និងពិនិក ដោយផ្តល់នូវសុវត្ថិភាព និងបរិយាកាសយ៉ាងស្រស់ស្អាត។ អរគុណដល់ស្ទឹង នៅក្បែរផ្លុវដែលនាំឲ្យទីនេះក្លាយជាកន្លែងពេញនិយមសម្រាប់អ្នកនេសាទ និងចូលចិត្តស្ទូចត្រី។

ការវិនិយោគលើផ្លូវម្លិះ គឺជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ពីការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់ ភូមិបាគង ក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតជូនប្រជាពលរដ្ឋ និងភ្ញៀវទេសចរណ៍ តាមរយៈការសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរកាន់តែងាយស្រួល និងផ្តល់ឱកាសកម្សាន្តនានា។ ផ្លូវម្លិះ ត្រូវបានកំណត់ឱ្យក្លាយជាខ្សែជីវិតថ្មីសម្រាប់សហគមន៍ ដោយផ្សារភ្ជាប់ ភូមិបាគង ទៅកាន់ខេត្តសៀមរាប និងភ្ញៀវទេសចរ។


Malis Road: The Gateway for Easy Travel to and from Bakong Village

Did you know? Bakong Village is more accessible than ever through Malis Road. Constructed by ULS Cambodia, this vital thoroughfare connects Bakong Village directly to National Road 6,

significantly easing travel for the public to and from this location.

Malis Road has become a popular destination for cyclists and outdoor enthusiasts who enjoy activities like camping and picnicking, offering a safe and picturesque setting. Thanks to the canal near the road that makes this place a popular spot for fishermen and fishing enthusiasts.

The opening of Malis Road is a testament to Bakong Village’s commitment to enhancing the quality of life for its residents and visitors. By facilitating easier access and offering recreational opportunities, Malis Road is set to become a new lifeline for the community, connecting Bakong Village to the rest of Siem Reap and visitors.

 

 

Interested? Contact Us