ភូមិបាគង បង្ហាញខ្លួននៅសន្និបាតធុរកិច្ចដ៏ធំបំផុតប្រចាំឆ្នាំ | Bakong Village to Showcase at Major Business Conference

ភូមិបាគង មានក្តីរំភើបក្នុងការក្លាយជាផ្នែកមួយនៃសន្និបាត 2024 JCI Asia-Pacific Conference – Angkor Cambodia ដែលរៀបចំឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី ៦-៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅសណ្ឋាគារ និងមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត សុខាសៀមរាប។ យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកមកទស្សនាគម្រោងរបស់យើងខ្ញុំនៅស្តង់ ULS Cambodia។ ដើម្បីទទួលបានពត៌មាននានា ឬធ្វើដំណើរមកទីតាំងផ្ទាល់ដើម្បីស្វែងយល់ពីគម្រោង។ យើងខ្ញុំនឹងរៀបចំរ៉ឺម៉ក ដើម្បីជូនលោកអ្នកមកទស្សនាដោយឥតគិតថ្លៃ។ ទីប្រឹក្សាលំនៅឋាន និងការផ្តល់ជូនពិសេសនានាកំពុងរង់ចាំអ្នក។ 🏙️✨

Bakong Village is excited to participate in the 2024 JCI Asia-Pacific Conference – Angkor Cambodia that will be held on 6-9 June 2024 at Sokha Siem Reap Resort & Convention Center. We invite you to visit us at the ULS Cambodia booth for a firsthand experience or take a trip to explore our project in person. We will provide free tuk-tuk transportation to our project. Our Home Advisors are on hand to offer exclusive insights and special property deals tailored just for you. 🏙️✨

[English Below]

ភូមិបាគង បង្ហាញខ្លួននៅសន្និបាតធុរកិច្ចដ៏ធំបំផុតប្រចាំឆ្នាំ

ភូមិបាគង នឹងមានវត្តមានចូលរួមក្នុងសន្និសីទ JCI Asia-Pacific ឆ្នាំ 2024 ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី 6-9 ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៤ នៅសណ្ឋាគារ និងមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត សុខាសៀមរាប។ សន្និសីទនេះគឺជាវេទិកាឈានមុខគេសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាន និងជំរុញអាជីវកម្ម ព្រមទាំងការបង្កើនសមត្ថភាពនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេង។

ភូមិបាគង សូមអញ្ជើញអ្នកចូលរួមនៅក្នុងសន្និបាតទាំងអស់មកសិក្សាពីគម្រោងរបស់យើងខ្ញុំនៅស្តង់ ULS Cambodia ដើម្បីស្វែងយល់ថាហេតុអ្វីបានជាគម្រោងអចលនទ្រព្យនេះជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់រស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប។ ចំពោះលោកអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ឃើញគម្រោងនេះផ្ទាល់ យើងក៏មានត្រៀមរ៉ឺម៉ក់សម្រាប់ជូនលោកអ្នកទៅទស្សនាដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរ។

ទីប្រឹក្សាលំនៅឋានរបស់យើង នឹងរង់ចាំផ្ដល់នូវពត៌មានផ្សេងៗអំពីអចលនទ្រព្យ និងពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនានាតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។

 


Bakong Village is excited to participate in the 2024 JCI Asia-Pacific Conference

Bakong Village will participate in the 2024 JCI Asia-Pacific Conference, which will be held June 6-9 at the Sokha Siem Reap Resort & Convention Center. This conference is a leading platform for leadership development, creating positive change, and fostering business and personal growth among young leaders.

Visitors to the conference are invited to meet with Bakong Village representatives at the ULS Cambodia booth for an immersive experience into what makes Bakong Village an ideal choice for real estate in Siem Reap. We offer complimentary tuk-tuk transportation from the conference to the site for those interested in seeing the project first-hand.

Our Home Advisors will be available at the booth to provide exclusive insights into the property and discuss special deals tailored to modern homebuyers’ needs.

Interested? Contact Us