កក់វីឡា ១ ដើម្បីរាប់ថយក្រោយឆ្លងឆ្នាំ | Book a Villa for Your Countdown Night

ផ្ទះវីឡាដ៏ធំទូលាយ និងកក់ក្ដៅ និងអបអរឆ្នាំថ្មីនៅចំកណ្តាលទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ខណៈពេលដែលរីករាយ ជាមួយវីឡាជួលដែលបំពាក់គ្រឿងសង្ហារឹមរួចជាស្រេចនៅ ភូមិបាគង។

Book a spacious and cozy villa and celebrate the New Year in the heart of the historic town while enjoying the comfort of a fully furnished villa at Bakong Village.

[English Below]

ស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីនៅសៀមរាប ជាមួយវីឡាទំនើប ដែលប្រកបដោយផាសុកភាពនៅ ភូមិបាគង!

នេះជាវេលាដ៏ល្អសម្រាប់អបអរឆ្នាំថ្មីក្នុងឯកជនភាព ជាមួយវីឡាជួលដែលមានគ្រឿងសង្ហារឹមពេញលេញ។ ទទួលយកភាពរំភើបរីករាយនៅកន្លែងស្នាក់នៅផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅខេត្តសៀមរាប។

សម្រាប់ពត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈ +855 10 333 680។


Welcome the New Year in Siem Reap with Style! Reserve a modern and comfortable villa at Bakong Village.

It’s time to celebrate and enjoy the privacy and comfort of your fully furnished villa. Embrace peace and festive excitement in your own space.

For more information, please reach out to us at +855 10 333 680.

Interested? Contact Us