ស្ដាប់មូលហេតុ ម៉ូនីកា និងគ្រួសារ ទិញវីឡា ២ នៅ ភូមិបាគង | Rising Holiday Demand in Siem Reap Inspires Monika to Invest in Two Villas at Bakong Village

កញ្ញា ម៉ូនីកា និងគ្រួសារ មានចំណូលចិត្តក្នុងការធ្វើដំណើរកម្សាន្ត និងតែងតែទៅសម្រាកលម្ហែកាយនៅខេត្តសៀមរាបជាញឹកញយ។ ដូច្នេះហើយ ទើបពួកគាត់សម្រេចចិត្តទិញវីឡាជាបន្តបន្ទាប់ សរុបចំនួន 2 នៅ ភូមិបាគង។ សូមទស្សនាវីដេអូ ដើម្បីដឹងលម្អិតពីមូលហេតុ និងដំណើរដើមទងនៃការសម្រេចចិត្តបែបនេះ។

Monika and her family, avid travelers, frequently visit Siem Reap. Their regular stays during peak seasons led them to purchase two villas in Bakong Village for their getaways. Please watch our video for more details.


[English Below]

ស្ដាប់មូលហេតុ ម៉ូនីកា និងគ្រួសារ ទិញវីឡា ២ នៅ ភូមិបាគង

ការកើនឡើងនៃតម្រូវការកន្លែងស្នាក់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានជំរុញឲ្យកញ្ញា ម៉ូនីកា ទិញវីឡាចំនួន ២ នៅក្នុងគម្រោង ភូមិបាគង។ ការសម្រេចចិត្តនេះ បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ឆ្លាតវៃ ក្នុងការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យ នៅតំបន់ដែលមានសន្ទុះទេសចរណ៍រីកចម្រើនជារឿយៗ។

អតីតនិស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែករចនាផ្ទៃខាងក្នុងពីទីក្រុងស៊ីដនីរូបនេះ បានទិញវីឡាដំបូងនៅ ភូមិបាគង តាំងពីមុនរូបគាត់ចូលមករួមការងារនៅក្រុមហ៊ុន ULS Cambodia មកម្ល៉េះ។ ការទិញវីឡាទីពីររបស់គាត់ ត្រូវបានសម្រេចឡើងក្រោយគាត់ និងគ្រួសារមើលឃើញពីកំណើននៃប្រជាប្រិយភាពរបស់ខេត្តសៀមរាបក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើដំណើរនានា និងសក្តានុពលសម្រាប់ការវិនិយោគអចលនទ្រព្យនៅក្នុងតំបន់។
វីដេអូដែលបង្ហាញពីសក្ខីកម្មរបស់ ម៉ូនីកា បង្ហាញពីហេតុផលនៃការវិនិយោគ និងទំនុកចិត្តចំពោះគម្រោង។ សូមទស្សនាវីដេអូ ដើម្បីស្វែងយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការវិនិយោគនៅ ភូមិបាគង ដែលស្របទៅនឹងនិន្នាការនៅក្នុងទីផ្សារទេសចរណ៍ និងអចលនទ្រព្យរបស់ខេត្តសៀមរាប។


Rising Holiday Demand in Siem Reap Inspires Monika to Invest in Two Villas at Bakong Village

The increasing demand for holiday accommodations in Siem Reap has led Monika, a valued project assistant and a proud homeowner in Bakong Village, to purchase two villas in the community. Her story highlights the strategic decision to invest in the area’s real estate market in response to its booming tourism sector.

Monika, who has a background in interior design from Sydney, initially bought a villa in Bakong Village before joining the team at ULS Cambodia. Her subsequent purchase of a second villa was driven by the recognition of Siem Reap’s growing popularity among travelers and the potential for real estate investment in the region.

The video featuring Monika’s testimony dives into the reasons behind her investments, showcasing her confidence in the project. Please watch the video to understand the advantages of investing in Bakong Village and how it aligns with the trends in Siem Reap’s tourism and real estate market.

Interested? Contact Us