ការពេញចិត្តរបស់គ្រួសារ រៀនថត ទៅកាន់វីឡា B | Rean Thort’s Family Staycation at Villa B

ក្រឡេកទៅមើលការមកទស្សនា និងសាកល្បងស្នាក់នៅរបស់គ្រួសារលោក រៀនថត កាលពីពេលកន្លងទៅ។ ការមកដល់លើកដំបូងនេះ គ្រួសាររបស់លោក បានជាប់ចិត្តជាមួយវីឡាប្រភេទ B ការរចនាផ្ទះដ៏ឆ្លាតវៃ រួមជាមួយបរិយាកាសក្នុងគម្រោងទាំងមូល។ សូមទស្សនាវីដេអូខាងលើ ដែលគ្រួសារតូចមួយនេះ រៀបរាប់ពីបទសោធន៍ស្នាក់នៅផ្ទាល់។

Let’s look back at Rean Thort’s family visit and stay at Bakong Village. During their first visit, they were thoroughly impressed by Villa B, its intelligent design, and the overall ambiance of the project. Watch the video above to hear this family’s firsthand account of their personal experience staying with us.

[English Below]

គ្រួសារ Rean Thort បានមកទស្សនា ភូមិបាគង ហើយស្នាក់នៅ Villa B ដែលបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពួកគាត់ជាមួយនឹងការរចនាដ៏ឆ្លាតវៃ និងបរិស្ថានជុំវិញទីនោះ។ បទពិសោធន៍របស់ពួកគេត្រូវបានចែករំលែកនៅក្នុងវីដេអូមួយ ដែលបង្ហាញពីការរស់នៅប្រកបដោយផាសុកភាព និងសន្តិភាពនៅភូមិបាគង។

សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ចាប់​អារម្មណ៍លើ​ ភូមិ​បាគង អ្នកអាចសាកល្បងស្នាក់នៅ​មុន​នឹង​ធ្វើការសម្រេច​ចិត្ត​ទិញ។ ដើម្បីរៀបចំដំណើរទស្ស្ននា និងសាកល្បងស្នាក់នៅដូចក្រុមគ្រួសារ Rean Thort សូមទូរស័ព្ទទៅកាន់ +855 10 333 680។


Last year, Rean Thort’s family visited Bakong Village and stayed at Villa B, where they were impressed by its smart design and pleasant surroundings. Their experience is shared in a video, giving a glimpse into the comfortable and peaceful lifestyle at Bakong Village.

For those interested in experiencing Bakong Village, there’s an option to stay before deciding to buy. To arrange a visit and feel the unique atmosphere of the community, just like Rean Thort and his family did, you can call +855 10 333 680.

Interested? Contact Us