ភូមិបាគង មានកាដូពិសេសសម្រាប់ឆ្នាំថ្មី | Bakong Village has a New Year Gift for You

ភូមិបាគង និង ULS Cambodia បានរៀបចំកាដូពិសេសសម្រាប់អ្នកដើម្បីស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីនេះ!​ យើងបានដាក់ចេញនូវ ប្រតិទិនឆ្នាំ ២០២៤ ដ៏ស្រស់ស្អាត សម្រាប់អ្នកទាញយកមកប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃ។

Bakong Village and ULS Cambodia have prepared a special gift for you to welcome the new year! We have put together a beautiful 2024 calendar you can download for free.

ULS Calendar

ភូមិបាគង និង ULS Cambodia រីករាយស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មី ជាមួយនឹងកាដូពិសេសសម្រាប់អ្នក! យើងបានបង្កើតប្រតិទិនដ៏ស្រស់ស្អាតឆ្នាំ 2024 ដែលអ្នកអាចទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ។ លើសពីនោះ​ អ្នកក៏អាចមកទទួលយកច្បាប់បោះពុម្ភ នៅការិយាល័យរបស់យើងផងដែរ។

សូមរីករាយជាមួយរូបភាពប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត និងកាលបរិច្ឆេទសំខាន់ៗ សម្រាប់កំណត់កាលវិភាពរបស់អ្នក។ ត្រៀមខ្លួនដើម្បីរៀបចំផែនការឆ្នាំថ្មី ជាមួយនឹងនិមិត្តសញ្ញានៃការដឹងគុណពីភូមិបាគង និង ULS Cambodia។

នេះជារបៀបដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់ប្រតិទិនរបស់អ្នក៖

  1. ព្រីនវាចេញមក៖ គ្រាន់តែទាញយក និងព្រីនប្រតិទិន។ ប្រើវាដើម្បីរៀបចំកាលវិភាគរបស់អ្នក សម្គាល់កាលបរិច្ឆេទសំខាន់ៗ និងតាមដានផែនការរបស់អ្នក។
  2. ធ្វើផ្ទៃខាងក្រោយឌីជីថល៖ ប្រើពួកវាជាផ្ទៃខាងក្រោយសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃ ឬកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ វិធីនេះ អ្នកនឹងមានអេក្រង់ដ៏ស្រស់ស្អាត និងមានមុខងារ ធ្វើឱ្យអ្នកអាប់ដេតជាមួយ នឹងអេក្រង់។

ទាញយកឥឡូវនេះ

 


Bakong Village and ULS Cambodia are excited to welcome the new year with a special gift for you! Limited physical copies are still available at the Bakong Village showroom, so please drop by to get yours. If you can’t make it to Siem Reap soon, we also created a beautiful digital 2024 calendar, available for you to download for free.

Enjoy the stunning visuals and important dates marked for your convenience. Get ready to plan your year with this little token of appreciation from Bakong Village and ULS Cambodia.

Here’s how you can make the most of your free 2024 calendar:

  1. Print It Out: Simply download and print the calendar. Use it to organize your schedule, mark important dates, and keep track of your plans.
  2. Digital Background: Use them as a background for your mobile phone or desktop. This way, you’ll have a beautiful and functional display, keeping you updated with the.

Download Now

Interested? Contact Us