បំពេញខែនៃក្តីស្រលាញ់ជាមួយបទ “ចំប៉ីសៀមរាប” ដោយ សេដ្ឋសុជាតា | Fill your February with “Champey Siem Reap” by Setsochhata Sin

ក្នុងខែនៃក្តីស្រលាញ់នេះ ភូមិបាគង សូមនាំមកជូនលោកអ្នកនូវចម្រៀងពិសេសមួយបទ គឺ “ចំប៉ីសៀមរាប” ជាសំនៀងដើមរបស់លោកតា ស៊ិន ស៊ីសាមុត និងច្រៀងឡើងវិញដោយកញ្ញា ស៊ីន សេដ្ឋសុជ្ឈតា។ សូមអោយមនោសញ្ចេតនានៃបទនេះ រំលឹកអ្នកពីភាពទាក់ទាញ និងប្រវត្តិសាស្រ្តនៃទីក្រុងបុរាណរបស់យើង។

This February, Bakong Village presents a unique gift for the month of love: an acoustic rendition of “Champei Siem Reap” by Setsochhata Sin, originally popularized by her grandfather, the legendary Sin Sisamouth. Immerse yourself in the romantic melodies of “Champei Siem Reap” and let it transport you to the enchanting heart of Siem Reap, celebrating the city’s allure and rich heritage.

[English Below]

ក្នុងខែនៃក្តីស្រលាញ់ ភូមិបាគង សូមនាំមកជូនលោកអ្នកនូវចម្រៀងពិសេសមួយបទ គឺ “ចំប៉ីសៀមរាប” ជាសំនៀងដើមរបស់លោកតា ស៊ិន ស៊ីសាមុត និងច្រៀងឡើងវិញដោយកញ្ញា ស៊ីន សេដ្ឋសុជ្ឈតា។ ការសំដែងនេះ ចាប់យកខ្លឹមសារនៃខេត្តសៀមរាប ដោយការច្រៀងផ្ទាល់ជាមួយហ្គីតា នៅស្ទឹងសៀមរាបដ៏ស្រស់បំព្រង។

ក្នុងខែកុម្ភះនេះ សូមអោយមនោសញ្ចេតនានៃបទ “ចំប៉ីសៀមរាប” រំលឹកអ្នកពីភាពទាក់ទាញ និងប្រវត្តិសាស្រ្តនៃទីក្រុងបុរាណរបស់យើង។ ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖


Fill your February with “Champey Siem Reap” by Setsochhata Sin

In the spirit of February, the month of love, Bakong Village brings you a special treat: Setsochhata Sin’s acoustic cover of “Champei Siem Reap,” a song originally by her grandfather, Sin Sisamouth. This rendition captures the essence of Siem Reap with its live vocals and guitar, set against the city’s beautiful riverside.

This February, let the romantic strains of “Champei Siem Reap” draw you into the heart of Siem Reap, reminding you of the city’s charm and history. Watch the video and fall in love with Siem Reap all over again through its enchanting music.

Interested? Contact Us