បង់មុនត្រឹមតែ 10% ទទួលបានវីឡាក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នក | Get Your Dream Villa with Just a 10% Down Payment

នេះជាការផ្តល់ជូនដែលនឹងជួយឲ្យក្តីស្រមៃនៃការក្លាយជាម្ចាស់គេហដ្ឋាននៅ ភូមិបាគង កាន់តែមានភាពជាក់ស្តែង និងផ្តល់នូវជម្រើសផ្សេងៗដើម្បីបំពេញតាមរបៀបរស់នៅ និងចំណូលចិត្តអ្នក។ ជាមួយការបង់មុនត្រឹម 10% ដែលមានតម្លៃចាប់ពី 70, 000 ដុល្លារឡើងទៅ អ្នកក៏អាចក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះនៅ ភូមិបាគង ផងដែរ។

Turn your dream of owning a home in Bakong village into reality! Explore flexible options to fit your lifestyle and preferences.
With a 10% down payment or for as low as USD 70,000, buyers can make Bakong Village their home.


[English Below]

ភូមិបាគង មានការផ្តល់ជូនពិសេសដែលអ្នកអាចកក់ត្រឹមតែ ១០% មុនប៉ុណ្ណោះដើម្បីទទួលបានវីឡាក្នុងក្តីស្រមៃ។ អ្នកទិញអាចជ្រើសរើសវីឡាដ៏ប្រណិត និងផ្ទះអាជីកម្មដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបំពេញនូវរសនិយម និងតម្រូវការចម្រុះ។ គំនិតផ្តួចផ្តើមនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈភាពជាដៃគូជាមួយធនាគារឈានមុខគេ និងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ ភូមិបាគង ក្នុងការផ្តល់នូវដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចបត់បែនបានដល់អតិថិជននានា។

ខាងក្រោមនេះជាជម្រើសវីឡា​សម្រាប់​ចំណូល​ចិត្ត​របស់​អ្នក​ដូចជា៖

 • ផ្ទះអាជីវកម្ម L៖ មានលក្ខណៈស្ងប់ស្ងាត់ប្រណិតសម្រាប់អាជីវកម្ម។
 • ផ្ទះអាជីវកម្ម S៖ ​​ស្ថិតនៅតាមបណ្តោយផ្លូវម្លិះ វីឡានេះលាតសន្ធឹងពីជើងទៅត្បូង និងមានបន្ទប់គេង 3 ។
 • វីឡា A៖​ ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់គ្រួសារ។
 • វីឡា B៖ ជាទីតាំងស្ងប់ស្ងាត់សម្រាប់អ្នកដែលស្វែងរកកន្លែងសម្រាក។
 • វីឡា C៖ ជាទីពេញចិត្តដោយអ្នកដែលចូលចិត្តរស់នៅបែបទំនើប និងគ្រួសារតូចៗ។
 • វីឡា D៖ ជានិមិត្តរូបនៃភាពប្រណីត និងបំពេញតម្រូវការគ្រួសារដែលកំពុងលូតលាស់។

ការផ្តល់ជូននេះនឹងជួយឲ្យក្តីស្រមៃនៃការក្លាយជាម្ចាស់គេហដ្ឋាននៅក្នុង ភូមិបាគង កាន់តែមានភាពជាក់ស្តែង និងផ្តល់នូវជម្រើសផ្សេងៗដើម្បីបំពេញតាមរបៀបរស់នៅ និងចំណូលចិត្តអ្នក។ មិន​ថាអ្នកចង់បានផ្ទះអាជិវកម្ម ឬ​វីឡានោះឡើយ។

សម្រាប់អតិថិជនដែលចាប់អារម្មណ៍ ជាមួយនឹងការផ្តល់ជូននេះ សូមអញ្ជើញទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរសព្ទ +855 10 333 680 ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត និងស្វែងយល់ពីលំនៅឋានដ៏សម្បួរបែបនេះ។


Get Your Dream Villa with Just a 10% Downpayment.

In an exciting development for prospective homeowners, Bakong Village has a special offer that makes owning a modern villa more accessible than ever. With a 10% down payment, buyers can choose from an array of elegant villas and shophouses designed to cater to diverse tastes and needs. This initiative was made possible through strategic partnerships with leading banks and Bakong Village’s commitment to providing flexible financing solutions to its customers.

Check out a Villa for everyone’s preference, such as:

 • Shophouse L: Features an atrium area that infuses the living space with tranquility or serves as a distinctive element for a business.
 • Shophouse S: Situated along Malis Road, this property spans north to south on the site and boasts 3 bedrooms across 3 floors.
 • Villa A: Perfect for families looking for space to expand.
 • Villa B: Offers a serene haven for those seeking comfort.
 • Villa C: Favored by modern living enthusiasts and small families.
 • Villa D: Represents the ultimate in elegance, catering to the needs of a growing family.

This offer makes the dream of owning a home in the picturesque Bakong Village tangible and provides various options to suit different lifestyles and preferences. Whether it’s a shophouse’s charm or a villa’s tranquility, there’s something for everyone.

Prospective buyers intrigued by this offer, don’t hesitate to contact us at +855 10 333 680 for further information and to discover the details of these exquisite homes.

Interested? Contact Us