ជម្រើសបង់រំលស់ជាមួយធនាគាររហូតដល់ 90% | Up to 90% Financing Options with Banks

យើងខ្ញុំសូមណែនាំនូវយុទ្ធសាស្រ្តមួយបែបទៀតដើម្បីក្លាយជាម្ចាស់វីឡា ភូមិបាគង។

We are pleased to offer another mechanism for ease of homeownership in Bakong Village.

 

[English Below]

ជម្រើសបង់រំលស់ជាមួយធនាគាររហូតដល់ 90%

នេះជាយុទ្ធសាស្រ្តមួយបែបទៀតដើម្បីក្លាយជាម្ចាស់វីឡា ភូមិបាគង។ ទឹកប្រាក់រហូតដល់ 90% នៃ តម្លៃពេញរបស់វីឡាដែលអ្នកចង់ទិញ អាចត្រូវបានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានតាមរយៈដៃគូធនាគារជាទីទុកចិត្តរបស់យើង។ ជាមួយនឹងការបង់ដំណាក់កាលដំបូងត្រឹម 10% លោកអ្នកអាចចាប់ផ្តើមរីករាយជាមួយការរស់នៅប្រកបដោយសន្តិភាព។

ផ្ទះវីឡារបស់យើងរចនាឡើងយ៉ាងទំនើប ប្រកបដោយផាសុកភាព ដែលផ្តល់ភាពល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ជីវិតរស់នៅបែបស្ងប់ស្ងាត់។ ការផ្តល់ជូននេះពិសេសនេះ ប្រៀបដូចជាការអញ្ជើញលោកអ្នកឲ្យលោកអ្នកឲ្យក្លាយជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍ដ៏រស់រវើក ដែលផ្តល់តម្លៃលើការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គម។

ដើម្បីទទួលបានពត៌មានលម្អិត និងស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់គម្រោងលំនៅឋានដែលបានរចនាយ៉ាងស្រស់ស្អាតនេះ សូមអញ្ជើញមកកាន់ការិយាល័យផ្ទះគំរូដោយផ្ទាល់ ឬទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈ +855 10 333 680។


Secure Up to 90% Bank Funding for Your Purchase

This is another mechanism for ease of homeownership in Bakong Village. Up to 90% of your new villa can be financed through our trusted bank partners. With a 10% down payment, you can move in immediately and begin enjoying the peaceful, community-focused lifestyle.

Our villas, designed with comfort and modernity in mind, provide the perfect setting for a serene life. This offer is considered an invitation to become part of a vibrant community that values connectivity.

To learn more about this opportunity and to get a closer look at our beautifully designed homes, please visit us in person or contact us at +855 10 333 680 to book a tour.

Interested? Contact Us